Εταιρικές Ανακοινώσεις

1.Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προμηθευτές-Συνεργάτες.

2.Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ Οικον. Καταστάσεις 2019

4.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020

5.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Α&Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ Χρημκές Καταστάσεις 31.12.2020.pdf

7.Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ Χρημ. Καταστάσεις 31.12.2021.pdf

8.Α & Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ Χρημ. Καταστάσεις 31.12.2022.pdf